China ne India ki Maruti 800 ko copy kiya!

Ye Maruti 800 nahi, china ki Jiangnan TT gaadi hai

Ye copy karne ki hadd paar kar di hai china walon ne!

Ye rahi apni original Maruti 800!